Đồng hành cùng TTN 28: Tổng Tu nghị 28 trong 2 ngày đầu tiên

0
53

Tường trình về Tổng Tu nghị 28 trong 2 ngày đầu tiên

Bài viết của cha Vaclav Klement

Tôrinô 17/02/2020. Trong 2 ngày đầu tiên của Tổng Tu nghị, các vị đại biểu đã được nghe các bài báo cáo về hiện trạng của Tu hội qua 12 vị Tổng Cố vấn, cùng với cha Phó Bề trên cả, Sư huynh Tổng Quản lý và các phòng ban ở trung ương. Mỗi vị có 30 phút để trình bày về các lãnh vực phụ trách, với khoảng 10 trang giấy (tổng cộng gồm 256 trang). Điều này được thực hiện theo như quy chế tổng quát đã quy định.

Vào ban sáng ngày 17/02, Hội nghị lắng nghe phần trình bày của cha Cereda, phó Bề trên cả và 4 vị Tổng Cố vấn đặc trách Đào luyện, Mục vụ Giới trẻ, Truyền thông xã hội và Truyền giáo. Vào ban chiều, các đại biểu nghe phần trình bày của Cha Tổng Cố vấn đặc trách Gia đình Salêdiêng và 4 cha Bề trên miền, trong đó có miền EAO (Đông Á – Châu Đại dương) của chúng ta. Phần trình bày về miền EAO gồm 3 hạng mục : Cha Bề trên miền báo cáo tổng quát về hiện trạng của miền – Hội nghị xem video clip với một số hình ảnh cụ thể – Lượng  giá về những ưu điểm và những thách đố.

Bước sang ngày thứ Ba 18/02/2020 là phần trình bày của thầy Tổng quản lý, các phòng ban ở trung ương và 4 miền còn lại. Sau đó, vào lúc 5 giờ chiều, Cha Bề Trên cả đúc kết với bài tổng hợp của ngài về hiện trạng của Tu hội Salêdiêng trên toàn thế giới. Bài trình bày của Cha Bề trên cả sẽ được phát sóng trực tiếp và được đăng tải trên youtube qua trang facebook : https://www.facebook.com/agenziaans

Vào ngày thứ tư, các tham dự viên sẽ tiếp tục cùng nhau suy tư và chia sẻ nhóm về những gì đã được nghe báo cáo. Sau đó, tất cả bước vào những ngày tĩnh tâm để cầu nguyện. Phiên họp khoáng đại đầu tiên chính thức để bắt đầu Tổng Tu nghị sẽ diễn ra vào sáng thứ Bảy 22/02. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Tổng Tu nghị 28 của chúng ta.

Chuyển ngữ: Văn Hào, SDB

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây