ĐỒNG HÀNH: Đồng hành là gì? Các loại Đồng hành

0
149

KÊNH TRUYỀN THÔNG SALÊDIÊNG DON BOSCO

Trình bày của cha Giuse Nguyễn Thịnh Phước SDB về Đề tài 2 trong Chuyện mục Đồng hành với Người Trẻ: Đồng hành là gì? Các loại Đồng hành

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây