Đông Timor – ADMA quốc gia chuẩn bị cho Đại hội vùng

0
20

Đông Timor – ADMA quốc gia chuẩn bị cho Đại hội vùng

Quelicai – Đông Timor, 03/08/2021: Vào thứ Ba 03/08,2021, khoảng 50 thành viên và người đứng đầu Hiệp Hội Đức Ma-ri-a Phù Hộ (ADMA) khu vực Baucau và Quelicai – Đông Timor đã tập trung tại giáo xứ “Thánh Tê-rê-sa Lisieux” Quelicai để dâng Thánh lễ và học tập hướng về Đại hội ADMA vùng EAO, theo chương trình diễn ra trực tuyến vào ngày 11 và 12 tháng Chín  2021.

Là sinh động linh hướng quốc gia ADMA, cha Manuel Ximenes SDB hướng dẫn sinh hoạt. Ngoài việc minh họa chương trình Đại hội, buổi học tập đào sâu chủ đề căn tính ADMA cùng với sự tham dự của giáo dân Giáo xứ địa phương. ADMA Đông Timor  là nhóm phát triền nhất trong toàn vùng. Có 39 nhóm nhỏ trong các khu vực  được sự hướng dẫn và sinh động bởi Sa-lê-diêng và Nữ tu Đức Ma-ri-a Phù Hộ.

Có thể đọc thêm: https://www.infoans.org/…/13407-timor-est-l-adma…

— btt.dbbv, lược dịch —

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây