Đông Timor – Cuộc họp giữa 2 ban cố vấn tỉnh SDB và FMA

0
81

Cuộc họp giữa 2 ban cố vấn tỉnh SDB và FMA tại Đông Timor.

Bài viết của cha Joao da Costa Boavida, SDB

Comoro- Dili, Đông Timor 09/01/2020. Vào ngày 08/01 vừa qua, 2 ban cố vấn của 2 tỉnh dòng SDB và FMA tại Đông Timor đã gặp gỡ nhau để trao đổi về việc cùng cộng tác trong công tác đào luyện các bạn trẻ, theo nội dung mà cha Bề Trên cả đã nêu ra trong Hoa Thiêng 2020. Sau khi giới thiệu về từng thành viên trong 2 ban cố vấn, 2 vị Uỷ viên đặc trách Mục vụ Giới trẻ trong cả 2 tỉnh dòng cùng nêu ra kế hoạch và hướng hành động cụ thể liên quan đến lãnh vực họ đảm nhận. Ngoài ra, các vị cố vấn khác cũng đề cập đến một vài vấn đề liên quan đến Gia đình Salêdiêng tại Đông Timor.

Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu khí gia đình rất thân tình. Tại Đông Timor, Giáo hội đang kỳ vọng rất nhiều vào các anh chị em trong các nhóm của Gia đình Salêdiêng chúng ta.

Chuyển ngữ: Văn Hào, SDB

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây