Đông Timor – Quảng bá ơn gọi tại Los Palos

0
32

Quảng bá ơn gọi tại các trường trung học ở Los Palos, Đông Timor


Bài viết của cha Isaias Bonifacio, SDB

Los Palos, Đông Timor 13/10/2020. Don Bosco đã nói “Mỗi ơn gọi đều là dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa đối với Tu hội chúng ta”. Khi chúng ta có dồi dào ơn gọi, không phải chúng ta tự hào về số đông, nhưng chúng ta vui mừng vì có nhiều tâm hồn quảng đại sẵn sàng dâng hiến để phục vụ cho thiện ích của Giáo hội và của các linh hồn, theo dấu chân của Don Bosco.

Trong tuần vừa qua, chúng tôi tổ chức một chiến dịch quảng bá ơn gọi cho các bạn trẻ tại trường trung học Konis SanAna ở Los Palos. Nhóm gồm các tu sỹ của các hội dòng SDB, FMA, SSPS, ADM và FDCC. Mỗi hội dòng trình bày tổng quát về linh đạo của dòng mình và các tiêu chí đề ra để các bạn trẻ có thể theo đuổi ơn gọi tại các hội dòng ấy.

Riêng các tu sỹ Salêdiêng (SDB và FMA) đều nhấn mạnh đến chiều kích giáo dục trong khoa linh đạo Salêdiêng do Cha Thánh Gioan Bosco khởi xướng. Đối tượng chính yếu của sứ mệnh Salêdiêng là nhắm đến các bạn thanh thiếu niên nghèo khổ và bị bỏ rơi, giúp chúng trở nên những công dân lương thiện và nên những Kitô hữu tốt lành.

Có hơn 100 bạn trẻ đã tham dự buổi quảng bá ơn gọi hôm nay. Xin Chúa khơi dậy nơi các bạn tấm lòng quảng đại để các bạn biết hiến dâng cuộc sống, bước theo Chúa Giêsu trên con đường thánh hiến, hầu phục vụ cho vườn nho Nước Trời.

Chuyển ngữ: Văn Hào, SDB

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây