ĐÔNG TIMOR – THÀNH LẬP THÊM MỘT PHÂN HỘI CỰU HỌC VIÊN TẠI AILEU

0
24

Hiệp hội Cựu học viên Don Bosco tại Đông Timor thành lập thêm một phân hội mới tại Aileu


Bài viết của anh Azevedo Marcal, chủ tịch hiệp hội

Dili, Đông Timor 05/08/2020. Hiệp hội Cựu học viên Don Bosco tại Đông Timor vừa mới thành lập thêm một phân hội mới tại Aileu. Từ trước cho đến nay, hiệp hội đã có 9 phân hội tại các vùng khác nhau trên toàn lãnh thổ. Tại Đông Timor, các anh em SDB và các sơ FMA đảm nhận khá nhiều trường học, và Giáo hội tại đây cũng rất kỳ vọng nơi các tu sỹ Salêdiêng, đặc biệt trong việc phục vụ cho sứ mệnh giáo dục để thăng tiến giới trẻ.

Buổi lễ ra mắt phân hội mới được cử hành khá trọng thể với sự hiện diện của các vị lãnh đạo trong hiệp hội. Phân hội Cựu học viên Don Bosco tại Aileu có 150 thành viên. Hôm nay, họ long trọng đọc lời tuyên hứa để chính thức gia nhập hiệp hội. Đồng thời, các anh em này cũng sẽ là những cộng sự viên của các tu sỹ Salêdiêng trong việc phục vụ cho sứ mệnh tại Đông Timor.

Chuyển ngữ: Văn Hào, SDB

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây