ĐTC Phanxi cô: Nếu không nhớ ra tội của riêng mình, hãy suy nghĩ một chút, tìm ra và tạ ơn Chúa

0
93

Vatican News

“Mỗi người chúng ta đều có những câu chuyện của riêng mình. Mỗi chúng ta đều có tội riêng. Và nếu anh chị em không nhớ tội nào, hãy suy nghĩ một chút: anh chị em sẽ tìm thấy chúng. Anh chị em hãy tạ ơn Chúa nếu anh chị em nhận ra tội lỗi của mình, bởi vì nếu anh chị em không nhận ra tội mình, anh chị em là những kẻ bất chính. Mỗi chúng ta đều có tội cá nhân. Chúng ta hãy hướng về Chúa, Đấng xét xử theo công lý nhưng lại rất nhân từ.”

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây