ĐTC Phanxicô (13/5): Đời sống Kitô hữu là ‘ở lại’ trong Chúa Giêsu

0
52


‘Ở lại’ trong Chúa không phải là một trạng thái thụ động, ngủ yên trong Chúa, nhưng là ‘ở lại’ trong sự năng động và mang tính hỗ tương: ta ‘ở lại’ trong Chúa và Chúa cũng ‘ở lại’ trong chúng ta. Đây là một mầu nhiệm cuộc sống, một mầu nhiệm đẹp

Vatican news

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây