ĐTC Phanxicô (29/06): Các tông đồ không làm chứng bằng lời nói, nhưng bằng việc làm

0
15

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây