ĐTC Phanxicô đến phi trường Baghdad và được Thủ tướng Iraq chào đón

0
9

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây