ĐTC Phanxicô: Hãy tôn kính Đức Mẹ như một người mẹ.

0
90

Vatican news tiếng việt.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Thật là một điều tốt lành khi chúng ta cầu nguyện với Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ, đồng thời suy tưởng đến Mẹ Giáo hội và cách Mẹ Giáo hội đã sinh ra tất cả chúng ta. Đức Mẹ không xin điều gì cho cá nhân Mẹ, nhưng luôn xin vì người khác, như trong tiệc cưới ở Cana. Đức Maria chấp nhận trở thành một người mẹ, và đồng hành với Chúa Giêsu như một người môn đệ. Hãy tôn kính Đức Mẹ như một người mẹ. Bởi vì Đức Maria đã nhận tước hiệu này từ nơi Chúa Giêsu. Đức Maria đã nhận hồng ân trở thành mẹ của Chúa và bổn phận đồng hành với Chúa như một người mẹ của Chúa và mẹ chúng ta.

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây