Đức – Diễn Đàn Sa-lê-diêng Về Sự Mỏng Dòn Của Người Trẻ

0
47

Đức – Diễn Đàn Sa-lê-diêng về sự mỏng dòn của người trẻ


Munich – Đức, 08/2020: Một Diễn Đàn Sa-lê-diêng về chủ đề “Sự mỏng dòn của người trẻ” đang diễn ra tại Munich, Đức. Diễn Đàn nhắm cỗ võ đối thoại và cộng tác giữa các học giả và các nhà hoạt động trong khu vực Âu Châu, là những người đang tìm kiếm những phản hồi về công việc giáo dục Sa-lê-diêng cũng như đóng góp cho việc cập nhật cách mạch lạc phương pháp mục vụ và sư phạm Sa-lê-diêng. Trong số thuyết trình viên chính, có sự hiện diện của Jean-Marie Peticlerc, SDB chuyên gia giới trẻ và giáo dục Sa-lê-diêng, và Sơ Piera Ruffinatto, thuộc Phân khoa Giáo hoàng về Khoa học Giáo Dục “Auxilium”.

Chuyển ngữ: Trung Hoàn, SDB

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây