Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm chia sẻ về “60 năm hàng giáo phẩm Việt Nam”

0
14

Trong hội nghị thường niên 2020 được diễn ra ở Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã chia sẻ về “60 năm hàng giáo phẩm Việt Nam”.

Nguồn: Truyền thông HĐGMVN

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây