ĐỨC THÁNH CHA BỔ NHIỆM CHA REX ANDREW C. ALARCON LÀM GIÁM MỤC GIÁO PHẬN DAET Ở PHILIPPINES

1
159

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha Rex Andrew C. Alarcon làm Giám mục của Daet, Philippines. Ngài là linh mục thuộc Giáo phận Caceres, hiện đang là Quản lý các Trường học Giáo xứ của Tổng Giáo phận. Vatican tuyên bố việc bổ nhiệm này vào ngày 2 tháng 1 năm 2019.

Cha Alarcon, 47 tuổi, sẽ là Giám mục thứ tư của Giáo phận, kế vị Đức Tổng Giám mục Gilbert Garcera. Giáo phận Daet đã trống tòa kể từ tháng 4 năm 2017 khi Đức cha Garcera được đặt làm Tổng Giám mục Lipa tại Batangas.

Cha Alarcon sinh ra ở Daet, Camarines Norte, thuộc Giáo phận Daet, vào ngày 6 tháng 8 năm 1970. Sau khi hoàn thành khóa học giáo dục và triết học tại Tiểu Chủng viện Rất Thánh Mân Côi ở Naga, ngài tiếp tục học Thần học tại Đại học Santo Tomas ở Manila. Sau đó, từ năm 1999 và 2001, ngài theo học tại Đại học Giáo Hoàng Gregorian ở Rôma, về chuyên ngành lịch sử Giáo hội.

Ngài được thụ phong linh mục cho Tổng Giáo phận Caceres vào ngày 9 tháng 11 năm 1996.

Từ năm 1996 đến năm 1997, ngài là Cha xứ tại Giáo xứ Thánh Gioan Thánh sử ở Naga, và làm Giáo sư tại Tiểu Chủng viện, và từ 1997 đến 1999, Thư ký riêng cho Đức Tổng Giám mục.

Sau khi học xong ở Rôma năm 2001, ngài trở thành Giáo sư tại Chủng viện Rất Thánh Mân Côi; từ năm 2002, điều hành của chương trình quản lý của Tổng Giáo phận Caceres, từ năm 2007, quản lý các trường học Giáo xứ ở Naga và Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục Công giáo của Giáo phận. Từ năm 2013, ngài làm việc ở văn phòng quản lý các trường Công giáo của Tổng Giáo phận, là thành viên của hội tư vấn và phát ngôn viên cho Tổng Giáo phận. Từ năm 2016, ngài là Chủ tịch của Hiệp hội Giáo dục Công giáo của Philippines.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây