Đừng Là Linh Mục Nửa Vời Hay Giúp Lễ Hạng Sang, Nhưng Là Tôi Tớ Khiêm Nhường

0
16

Đừng Là Linh Mục Nửa Vời Hay Giúp Lễ Hạng Sang, Nhưng Là Tôi Tớ Khiêm Nhường Trong cuộc gặp gỡ phái đoàn khoảng 500 người gồm các phó tế vĩnh viễn của giáo phận Roma và gia đình của họ, Đức Thánh Cha nhắc các phó tế về ý nghĩa phục vụ của chức phó tế, và ngài khuyên họ đừng là linh muc nửa vời hay giúp lễ hạng sang, nhưng là tôi tớ khiêm nhường, là những người chồng và người cha tốt, và giúp mọi người nhận ra Chúa nơi những người nghèo và người xa lạ. 

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây