EAO – CUỘC HỌP TRỰC TUYẾN GIỮA CÁC ỦY VIÊN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

0
17

Cuộc họp trực tuyến giữa các Uỷ viên đặc trách truyền thông xã hội trong miền EAO


Bài viết của cha Ambrose Pereira, SDB

EAO 06/08/2020. Chúng tôi vừa mới thực hiện cuộc họp trực tuyến lần đầu tiên giữa các Uỷ viên đặc trách truyền thông của các tỉnh dòng trong miền EAO. Ngoài các Uỷ viên, cuộc họp còn có sự tham dự của cha Gildasio Mendes, Tổng Cố vấn đặc trách truyền thông và cha Giuse Nguyễn thịnh Phước, Bề trên miền EAO. Cha Phêrô Phạm văn Chính được cắt cử làm điều phối viên về Truyền thông xã hội trong miền.

Cuộc họp diễn ra trong một tiếng rưỡi đồng hồ. Ngoại trừ Á tỉnh Đông Timor vì không thể liên lạc được, các Uỷ viên của các tỉnh dòng khác đều trình bày các hoạt động của tỉnh dòng mình về mảng truyền thông xã hội trong thời gian qua, nhất là lúc bị hạn chế đi lại rất nhiều do tình hình dịch bệnh Covid 19. Đây là quãng thời gian đầy thách đố, nhưng cũng là cơ hội thuận lợi để mọi tỉnh dòng có thể phát huy các hoạt động một cách có hiệu quả thông qua thế giới kỹ thuật số và các trang mạng xã hội. Cha Bề trên miền cũng nhắc nhở các Uỷ viên : ‘Kỹ thuật hiện đại giúp chúng ta liên kết lại với nhau và đây cũng là mặt mạnh, tạo nên sức sống tại miền EAO của chúng ta’. Cha Tổng Cố vấn mời gọi anh em hãy phát huy các cuộc gặp gỡ online qua ứng dụng Google Meet, WhatsApp…Ngài cũng đánh giá rất cao những nỗ lực mà các tỉnh dòng trong miền EAO đã và đang thực hiện về mảng truyền thông xã hội. Đây là cách thức để tạo sự gắn kết chặt chẽ trong các tỉnh dòng và cũng là phương tiện để giúp chúng ta có thể làm việc chung với nhau một cách có hiệu quả. Đặc biệt, các phương tiện truyền thông là những phương thế rất tốt để phục vụ các tỉnh dòng về mặt đào luyện cũng như về lãnh vực Mục vụ Giới trẻ.

Sau cùng, Cha Tổng Cố vấn tóm kết 6 điểm mà các ban truyền thông của các tỉnh dòng cần lưu tâm đến :

  1. Quảng bá rộng rãi Tông huấn ‘Christus Vivit’ cho các bạn trẻ.
  2. Cổ suý phương pháp giáo dục mục vụ Salêdiêng cho những người trẻ.
  3. Những quan tâm của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với Giáo hội hiện nay.
  4. Sứ điệp của Cha Bề Trên cả về sự hiệp nhất trong việc thực thi sứ mệnh.
  5. Những hướng dẫn của Tổng Tu nghị 28.
  6. Tin tưởng vào sự che chở của Đức Trinh nữ Maria.

Những đường hướng trên sẽ được ban hành cách chính thức vào cuối tháng Tám, sau khi được Cha Bề Trên cả và các bề trên trong ban Tổng Cố vấn chuẩn nhận.

Cuộc họp lần tới dự trù sẽ được thực hiện vào tháng 11 năm nay.

Chuyển ngữ : Văn Hào, SDB

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây