Giám đốc mới của cộng thể thỉnh sinh tại Á tỉnh Myanmar

0
22

Giám đốc mới của cộng thể thỉnh sinh tại Á tỉnh Myanmar

Bài viết của cha Andrea Maung Maung, SDB

Thibaw, Myanmar 14/06/2021: Vào ngày 27/05 vừa qua, cha Henry Dau Hawng, SDB đã tuyên xưng đức tin để bắt đầu sứ vụ Giám đốc của cộng thể thỉnh sinh – Thibaw với nhiệm kỳ 3 năm. Thánh lễ và nghi thức khai mở sứ vụ được cử hành tại nhà nguyện của cộng thể do cha Bề trên Á tỉnh Bosco Nyi Nyi, SDB chủ sự. Thánh lễ có sự tham dự của các anh em SDB, các sơ dòng Bác ái Chúa Giêsu, các em học sinh nội trú nữ và một số bà con giáo dân trong giáo xứ.

Mặc dầu dịch bệnh Covid 19 còn đang rất phức tạp, vả lại tình hình chính trị ở Myanmar còn khá rối ren, Á tỉnh Myanmar vẫn được Chúa yêu thương và chúc lành với nhiều biến cố hồng ân.

Xin tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Á tỉnh Myanmar của chúng tôi.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây