Giáo Hội tại Việt Nam. Phỏng vấn Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành nguyên Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế

0
34

Tình trạng Giáo Hội tại Việt Nam qua góc nhìn của Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành nguyên giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam trong cuộc phỏng vấn dành cho cô Têrêsa Phạm Thanh Nghiên. Tiêu đề của cuộc phỏng vấn này là “Cuộc cử hành Lời Chúa trên các đường phố” 

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây