GIÁO XỨ DON BOSCO HƯƠNG TRAN CẨM KHÊ, PHÚ THỌ TRẠNG TRÍ GIÁNG SINH MỪNG CON CHÚA GIÁNG THẾ.

0
25

Giáo xứ Hương Tran (Cẩm Khê, Phú Thọ) – Trang Trí Giáng Sinh Năm 2020 Đẹp Lung Linh


MỪNG NGÀY CHÚA SINH RA ĐỜI

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây