GIỚI THIỆU “HỆ THỐNG GIÁO DỤC DỰ PHÒNG” CHO CÁC EM HỌC SINH

0
39

Giới thiệu ‘Hệ thống Giáo dục Dự phòng’ cho các em học sinh

Bài viết của cô Jessica Oata
Kimbe, Papua New Guinea 13/05/2021. Vào ngày hôm qua 12/05, Cha Ambrose Pereira, SDB đã đến trường trung học của các sơ dòng Caritas để trình bày cho các em học sinh tại đây về ‘Hệ thống Giáo dục Dự phòng’. Đây là phương cách giáo dục Salêdiêng do chính Don Bosco khởi xướng, dựa trên 3 cột trụ nền tảng : ‘Lý trí, đạo giáo và lòng thương mến’.
Hơn 300 em học sinh nữ trong trường thuộc nhiều tôn giáo khác nhau, đã
lắng nghe cha thuyết trình viên trình bày đề tài một cách rất chăm chú. Các sơ dòng Bác ái Chúa Giêsu là một trong 32 nhóm thuộc Gia đình Salêdiêng. Hội dòng đã được thành lập tại Nhật bản dưới thời cha Cimatti,
SDB và ngày càng phát triển. Linh đạo của hội dòng cũng nhắm tới sứ vụ
giáo dục và truyền giáo. Các nữ tu dòng Caritas Chúa Giêsu đang làm việc truyền giáo rất hiệu quả tại đảo quốc Papua New Guinea.

Văn Hào, SDB lược tóm

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây