Gợi ý tĩnh tâm Tuần Thánh: Đi vào Cuộc Thương Khó với Chúa (Ngày 5: Thứ Tư 08/04)

0
43

Vatican news

Người hướng dẫn: Lm Cao Gia An, SJ Chương trình được phát mỗi ngày từ Thứ Bảy 4/4 và mỗi ngày trong suốt Tuần Thánh. Link toàn bộ chương trình: https://www.vaticannews.va/vi/church/… Thời gian (các múi giờ): 07:00 – Giờ California, Vancouver 10:00 – Giờ New York, Toronto 15:00 – Giờ Anh và Ireland 16:00 – Giờ Roma 21:00 – Giờ Việt Nam 23:00 – Giờ Seoul, Tokyo

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây