Hiệp hội Cộng tác viên Salêdiêng tại tỉnh dòng Nhật bản có thêm 4 thành viên mới

0
15

Hiệp hội Cộng tác viên Salêdiêng tại tỉnh dòng Nhật bản có thêm 4 thành viên mới

Bài viết của ông Enko Sato, Cộng tác viên Salêdiêng

Tokyo, Nhật bản 27/04/2021: Vào ngày Chúa nhật cầu cho ơn thiên triệu vừa qua, Hiệp hội Cộng tác viên Salêdiêng tại tỉnh hội Nhật bản đã có thêm 4 thành viên mới qua nghi thức tuyên hứa để gia nhập.

Thánh lễ với nghi thức tuyên hứa do cha Giám tỉnh Hamaguchi, SDB chủ sự cùng với sự đồng tế của cha Paul Nobuyuki SDB, Ủy viên đặc trách Hiệp hội.

Trong bài giảng, cha Giám tỉnh nhắc lại nội dung Hoa thiêng 2021 của cha Bề Trên cả, nhằm khơi dậy niềm hy vọng nơi các thành viên trong Gia đình Salêdiêng.

Bốn thành viên mới của tỉnh hội Nhật bản hôm nay gồm có 1 nam và 3 nữ.

Vào cuối tháng Tư vừa qua, tỉnh hội Cộng tác viên Salêdiêng Nhật bản cũng đã cử hành Đại hội thường niên.

Vì đang trong thời gian bệnh dịch Covid, Thánh lễ tuyên hứa hôm nay cũng chỉ có một ít đại biểu đến tham dự.

Cầu chúc tỉnh hội CTV Salêdiêng Nhật bản luôn phát triển, để đoàn sủng Salêdiêng ngày càng được nhiều người biết đến, hầu quảng đại làm việc cho thiện ích của các bạn trẻ theo linh đạo của Cha Thánh Gioan Bosco.

Văn Hào, SDB lược tóm

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây