Hiệp hội Cựu học viên Don Bosco thế giới – Thư ngỏ của ông Michal Hort về cử hành sinh nhật lần thứ 150 của Hiệp hội

0
59

Thư ngỏ của ông Michal Hort, chủ tịch Hiệp hội Cựu học viên Don Bosco thế giới, gửi cho các nhóm trong Gia đình Salêdiêng về việc cử hành sinh nhật lần thứ 150 của Hiệp hội.


Vào ngày 24/05/2020 vừa qua, ông Michal Hort đã gửi một bức tâm thư đến các vị lãnh đạo của 32 nhóm trong Gia đình Salêdiêng, đặc biệt gửi cho các vị trong Ban Tham vấn (Consulta) của Gia đình Salêdiêng cấp trung ương. Trong bức thư, ông chủ tịch đề cập đến sự kiện kỷ niệm sinh nhật lần thứ 150 của Hiệp hội CHVDB. Ông cũng mời gọi các anh em CHVDB hãy sống như là những người con của Cha Thánh Gioan Bosco, qua việc phát huy những thành quả của nền giáo dục Salêdiêng mà anh em đã lãnh nhận. Điều đó cũng tương thích với nội dung Hoa Thiêng 2020 của cha Bề trên cả ‘Trở nên những công dân lương thiện và nên những Kitô hữu tốt lành’. Sau đây là trích đoạn lá thư của ông Michal Hort:

“Các vị lãnh đạo các nhóm trong Gia đình Salêdiêng thân mến,

Năm 2020 là một năm quan trọng đối với các anh em CHVDB, vì chúng ta cử hành sinh nhật lần thứ 150 của Hiệp hội trong năm nay. Vào ngày 24/06/1870, anh Carlo Gastini, 1 học trò cũ của Don Bosco năm xưa đã đến thăm Cha Thánh, và tặng ngài những ly cà phê ‘tazzine’để bày tỏ lòng tri ân. Đó cũng là ngày khai sinh Hiệp hội CHVDB, cách nay đúng 150 năm.

Chúng ta thử hỏi xem, trong tư cách là những Cựu học viên Don Bosco, chúng ta là ai và chúng ta đã chia sẻ sứ mệnh chung như thế nào trong Gia đình Salêdiêng. Tôi thấy rằng, trong Gia đình Salêdiêng có 1 ‘chu kỳ khép kín’ khá kỳ diệu, đó là các nhóm với linh đạo Salêdiêng, đã góp phần giáo dục các bạn trẻ, dạy cho chúng biết về Don Bosco và về Gia đình Salêdiêng. Sau đó, các bạn trẻ này lớn lên, chọn lựa ơn gọi và rất nhiều bạn đã trở thành tu sỹ SDB hoặc nữ tu FMA, trở thành Cộng tác viên Salêdiêng hay sống với một hình thái ơn gọi Salêdiêng nào đó. Đây là một vòng tròn luân chuyển rất lạ lùng vẫn còn đang xảy ra rất sống động và lan rộng khắp nơi.

Tôi vẫn hay tự hỏi rằng, các anh em CHVDB chúng ta thuộc về Gia đình Salêdiêng như thế nào? Khi còn là những học sinh được thụ giáo dưới mái trường Don Bosco, chúng ta được học tập, được giáo dục để trở nên những con người tốt. Khi từ giã mái trường thân yêu này, chúng ta vẫn tìm cách để không xa rời Don Bosco, và có nhiều cách thức để chúng ta dấn mình vào trong vòng luân chuyển kỳ diệu như đã nói ở trên. Tôi thâm tín rằng, chúng ta vẫn được mời gọi để nâng đỡ các nhóm trong gia đình Salêdiêng, bằng cách tự giáo dục chính mình để chúng ta có thể trở thành những nhà giáo dục và giúp đỡ người khác, cùng cộng tác với các tu sỹ SDB, với các sơ FMA với các anh chị Cộng tác viên Salêdiêng, với các chị Chí nguyện DonBosco (VDB)…Các anh em CHVDB chúng ta có thể thực hành điều này, đặc biệt trong năm nay, theo lời hiệu triệu của Cha Bề Trên được nói tới trong Hoa Thiêng 2020, đó là giáo dục các bạn trẻ trở nên những Kitô hữu tốt lành và nên những công dân lương thiện. Tôi xác tín rằng, đó là ơn gọi của anh em chúng ta, là những mũi nhọn trong xã hội đi đầu chống lại những bất công, chống lại sự cuồng tín cách vô lối và chống lại sự rửng rưng trước những đau khổ của tha nhân.

Chúng ta cần lưu tâm đến những gì đúng đắn và hãy thực thi điều đó với sự khiêm tốn. Chúng ta hãy theo sát bước chân của Don Bosco, góp phần xây dựng và cải biến thế giới ngày hôm nay…”

Bức tâm thư của ông chủ tịch khá dài. Ông nhấn mạnh về sứ mệnh Salêdiêng của các anh em CHVDB và xem đó như 1 ơn gọi cao quý. Sau cùng, ông nói tới 5 dự án mà các anh em CHVDB sẽ thực hiện trong năm nay. Ông xin tất cả các anh em cùng cộng tác :

  1. Dự án đúc 1 bức tượng của anh Carlo Gastini đặt tại Valdocco, đồng thời cho in cuốn tiểu sử của anh với nhiều loại ngôn ngữ khác nhau.
  2. Xuất bản quyển sách về Chân phước Alberto Marvelli, 1 cựu học viên Don Bosco. Chân phước Alberto Marvelli là mẫu gương cho các anh em CHVDB về đời sống của ‘một Kitô hữu tốt lành và một công dân lương thiện’.
  3. Xuất bản 1 quyển sách tổng hợp 150 mẫu gương tiêu biểu của các anh em CHVDB trên toàn thế giới (trước mắt sẽ có quyển sách điện tử).
  4. Trình bày 150 dự án nổi bật do các anh em CHVDB khắp nơi khởi xướng.
  5. Phát động việc gây quỹ với 150 hộp ‘Cà phê Gastini’ để trợ giúp các kế hoạch giáo dục tại Phi châu và tại Mỹ châu. (Xem  tazzine150@exallievi.org).

Xin Don Bosco chúc lành cho tất cả chúng ta. Mỗi anh em CHV chúng ta hãy góp phần làm cho giấc mơ của Don Bosco trở thành hiện thực.

Chuyển ngữ: Văn Hào, SDB

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây