Hiệp hội Cựu học viên Don Bosco với luồng gió mới sau Đại hội vùng Châu Á – Châu Đại Dương lần thứ 12

0
9

Hiệp hội Cựu học viên Don Bosco với luồng gió mới sau Đại hội vùng Châu Á – Châu Đại Dương lần thứ 12

Bài viết của cha Vaclav Klement, SDB

Vùng Á châu – Châu Đại Dương 08/07/2021: Tại 28 quốc gia thuộc miền Á châu và châu Đại Dương, Đại hội CHVDB vừa qua đã tạo ra nhiều hứng khởi để giúp sinh động các phân hội tại các địa phương, đồng thời cũng thúc đẩy để thành lập thêm những nhóm cựu học viên Don Bosco tại những nơi chưa có, như tại Samoa, tại đảo quốc Solomon, tại Lào, tại Bangladesh, hoặc tại Mongolia.

Điểm chung chúng ta dễ nhận ra nơi các anh em cựu học viên Don Bosco, đó là lòng yêu mến đối với Don Bosco, đối với các tu sỹ Salêdiêng, những con người đã để lại những dấu ấn tốt đẹp trong thời gian các anh em CHV được thụ giáo dưới mái trường Salêdiêng.

Một vài nơi đã đưa ra những sáng kiến, ví dụ ở Pakistan, anh em mong muốn có những khoá đào luyện để có thể hình thành hiệp hội cách chính thức. Hoặc ở Samoa, anh em đề nghị thành lập quỹ tương trợ để giúp các học sinh Don Bosco thuộc thế hệ sau, có hoàn cảnh khó khăn, hay tại Việt nam, anh em mong muốn phát triển GEX (các anh em Cựu học viên DB trẻ hiện nay)…

Tuy nhiên, có khá nhiều khó khăn mà các anh em đã nêu ra. Ví dụ, phải bắt đầu những nhóm mới như thế nào ? Làm sao có thể quy tập các anh em CHVDB trẻ sau khi họ ra trường ? Làm cách nào để sinh động các anh em thuộc thế hệ đàn anh khi họ đã khá lớn tuổi và đang mất dần sự trẻ trung cũng như sự sinh động ?

Anh em cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị Uỷ viên đặc trách CHVDB tại các tỉnh dòng. Tuy nhiên, anh em cảm thấy vai trò của vị Uỷ viên này chưa được nhấn mạnh cho lắm, vì thế công việc chưa thực sự mang lại hiệu quả.

Anh em hy vọng rằng, cuốn cẩm nang ‘Uỷ viên đặc trách Hiệp hội CHVDB’ sớm được phổ biến và được chuyển ngữ sang các tiếng địa phương, để anh em có thể nắm bắt nội dung và phát triển Hiệp hội cách vững mạnh hơn.

Mỗi Đại hội đều đem lại những hoa trái. Cầu mong Đại hội lần thứ 12 vừa qua, cho dầu được tổ chức trực tuyến, nhưng đem lại nhiều kết quả tốt đẹp, đặc biệt giúp phát triển Hiệp hội tại các địa phương trong miền.

Văn Hào, SDB tóm ý

 

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây