HOA KỲ – KINH NGHIỆM TRUYỀN GIÁO

0
18
HOA KỲ – KINH NGHIỆM TRUYỀN GIÁO
 
Los Angeles – Hoa Kỳ: Ngày 29/07, Ủy viên Truyền giáo và người được chọn đã gặp gỡ 4 SDB thời kỳ đạo luyện ban đầu để lượng giá kinh nghiệm truyền giáo của họ trong 2 trại hè hàng năm tại Nam California: Trại hè Sa-vi-ô tại nơi thánh Đa-minh Sa-vi-ô, trại hè Bellflower và Trại Sa-lê-diêng ở Boyle Heights thuộc Los Angeles.
 
Câu hỏi được đặt ra trong buổi họp mặt: kinh nghiệm hè này giúp thầy thăng trưởng ơn gọi như thế nào trong đời sống thánh hiến Sa-lê-diêng? Đâu là những thách đố lớn nhất thầy phải đối diện trong suốt mùa hè? Đâu là những bài học thầy đã học trong tương quan với người trẻ và thiếu nhi mùa hè này? Những câu hỏi cá nhân, ơn gọi và truyền giáo. Bên cạnh đó, còn có những câu hỏi liên quan đến tính hợp lý và tổ chức của từng mùa hè.
 
Dưới đây là một số câu chúng ta nghe được trong lượng giá:
— btt.dbbv, lược dịch —

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây