HỌP MẶT HÀNG NĂM SA-LÊ-DIÊNG BRAZIL TRONG GIAI ĐOẠN ĐÀO LUYỆN

0
17

HỌP MẶT HÀNG NĂM SA-LÊ-DIÊNG BRAZIL TRONG GIAI ĐOẠN ĐÀO LUYỆN

JABOATÃO DOS GUARARAPES – BRAZIL, 07/2021: Tại Nhà Tĩnh Tâm  Jaboatão-Colônia vào ngày 27/07, cuộc gặp gỡ hàng năm anh em Sa-lê-diêng trong thời đào luyện. Anh em gồm tiền tập, tập sinh, hậu tập viện, hộ trực và sinh viên Thần Họ. Là Ủy viên Đào luyện Tỉnh dòng Brazil-Recife (BRE), cha Carlos Mendes Júnior điều hành cuộc gặp gỡ.

Ngày 27/07 là Ngày Linh Đạo; Ngày 28/07 được anh em sinh viên Thần Học sinh động đào sâu và gặp gỡ ban truyền giáo tỉnh dòng. Ngày 29/07 là ngày đào sâu về đào luyện nhân bản do anh em tiền tập sinh động. Ngày 30/07 là ngày kết thúc, anh em Sa-lê-diêng thời đào luyện cử hành ngày cộng thể tỉnh cùng các hội viên khác.

Có thể đọc thêm: https://www.infoans.org/…/13359-brasile-incontro…

—btt.dbbv, lược dịch—

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây