Hướng về kỷ niệm sinh nhật lần thứ 150 của Hiệp hội Cựu học viên Don Bosco 24/06/1870 – 24/06/2020

1
40

Bài viết của cha Vaclav Klement, SDB

Rôma 04/06/2020. Vào ngày 24/06/1970, anh Carlo Gastini cùng với một nhóm bạn cũ đã từng theo học ở Valdocco đã đến thăm Don Bosco – thầy cũ, nhân ngày lễ kính Thánh Gioan Baotixita, bổn mạng của Cha Thánh (mừng lễ ‘Onomastico’). Hôm đó cũng là ngày khai sinh Hiệp hội Cựu học viên Don Bosco.

Cho dù đang trong thời gian khó khăn do nạn dịch Covid 19 gây ra, nhưng các anh em cựu học viên Don Bosco chúng ta vẫn có thể tổ chức những sinh hoạt hướng về ngày kỷ niệm đặc biệt này.

Vào ngày 07/04 vừa qua, ông Neil Allan C. Evangelista được bổ nhiệm làm thành viên trong ban Tổng Cố vấn, đặc trách cựu học viên trẻ (GEX) vùng châu Á. Ông cũng gửi một bức thư ngỏ đến các Hiệp hội Cựu học viên Don Bosco trong 23 quốc gia tại miền EAO của chúng ta. Trong lá thư, ông viết như sau:

« Vào ngày 07/04 vừa qua, ông chủ tịch Hiệp hội CHVDB thế giới đã bổ nhiệm tôi làm thành viên trong ban Tổng Cố vấn, đặc trách GEX (Giovani Exallievi) – các cựu học viên trẻ vùng Á châu. Tôi xin gửi tới các anh em CHV bức tâm thư này, và xin được nhắc lại 2 điều khoản trong cuốn điều lệ của chúng ta. Hai khoản này cũng tương thích với 2 khoản luật trong sách Hiến luật của Tu hội Salêdiêng Don Bosco :

+ Hiến luật SDB khoản số 5, phần 3 : Các Cựu học viên là thành phần của Gia đình Salêdiêng do nền giáo dục họ nhận được. Họ liên kết mật thiết hơn khi họ cam kết tham dự vào sứ mệnh Salêdiêng trên thế giới.

+ Quy chế SDB khoản số 39 : Cộng thể cần duy trì mối tương quan bằng hữu với các Cựu học viên, đặc biệt chú ý tới các cựu học viên trẻ hơn. Hãy quan tâm tới họ qua việc tạo cho họ cơ hội để gặp gỡ, đào luyện và cộng tác.

Xin anh em hãy giúp tôi chu toàn trách vụ này, bằng cách tạo cơ hội để tôi có thể gặp gỡ anh em, nhất là gặp gỡ các vị uỷ viên. Tôi rất vui nếu được gặp anh em, từ cấp địa phương cũng như cấp tỉnh hội. Để hướng về dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 150, xin anh em hãy cùng nhau dâng lên Chúa lời cầu nguyện sau đây :

« Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con,
nhờ con Cha là Chúa Giêsu Kitô,
và qua lời chuyển cầu của Thánh Gioan Bosco,
xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của các anh em Cựu học viên trên toàn thế giới.

Chúng con cảm tạ Cha,
vì quà tặng vô giá là nền giáo dục mà chúng con được thụ hưởng,
dưới sự dẫn dắt của các tu sỹ Salêdiêng.
Nền giáo dục ấy đã thấm sâu vào cuộc sống chúng con cùng với linh đạo Salêdiêng.

Với sự tín thác con thảo,
chúng con xin Cha ban cho chúng con sức mạnh và lòng can đảm,
để chúng con sống sứ điệp nhân bản và Kitô giáo,
trong Giáo hội và trong thế giới,
Xin giúp chúng con trở nên những Kitô hữu tốt lành
và nên những công dân lương thiện.
Xin giúp chúng con biết sống cùng nhau và tăng triển tình liên đới,
trong Hiệp hội cũng như ngoài xã hội.
Xin Kiện cường nơi chúng con đức tin, đức cậy và đức ái.

Chúng con xin hứa với Cha,
sẽ chiến đấu chống lại những bất công, nạn tống tiền, sự rửng rưng và tính cuồng tín’
Đồng thời, bằng bất cứ giá nào, phải bảo vệ những giá trị mà Don Bosco đã dạy bảo chúng con,
đặc biệt về sự sống, về tự do và về chân lý,
cùng với sự cam kết dấn thân trong các lãnh vực xã hội, chính trị cũng như tài chính.

Xin giúp chúng con trở nên muối cho đời, nên ánh sáng cho trần gian và gây âm hưởng mạnh mẽ trong Giáo hội cũng như ngoài xã hội.
Chúng con nài xin Cha,
hãy để mắt trông đến Gia đình Salêdiêng, những người thân thuộc cũng như tất cả mọi người chúng con. Amen

Ghi chú : Trong miền EAO, bản kinh này đã được dịch sang tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Bahasa (Inđô) và tiếng Tetum.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây