I-ta-li-a – Bữa tiệc Bãi Biển Giò lần thứ hai của Phong trào Giới trẻ Sa-lê-diêng Si-ci-li-a.

0
5

Catania, I-ta-li-a – Tháng Tám 2020: Bữa tiệc Bãi Biễn Giò được tổ chức tại Colonia Don Bosco, Playa di Catania. Được cổ võ bởi Phong trào Giới trẻ Sa-lê-diêng Si-ci-li-a, sự kiện qui tụ các thành phần tham dự gồm những thiện nguyện viên trong các nhà Sa-lê-diêng. Sự kiện này được truyền hình trực tiếp bởi Ban Truyền Thông Sa-lê-diêng Si-ci-li-a. Trong bài giảng, cha Giám Tỉnh Gio-an An-rê nhấn mạnh: “Chúng ta hãy để cho Tin Mừng hướng dẫn chứ không phải theo trào lưu thời đại. Điều cần thiết trong thế giới là não trạng người Ki-tô hữu, họa lại khuôn mẫu Don Bosco và Mẹ Mazzarrello. Chúng ta cần quan tâm đến tâm hồn người khác và trở nên men trong thế giới”

Văn Hoàn, SDB chuyển dịch

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây