I-ta-li-a – Cộng thể mới “Nhà Giò” mở tại Foggia. Cha Preite SDB cho biết: “Đây là chọn lựa can đảm của Sa-lê-diêng. Chúng ta phải đứng về điều chính đáng, đứng về người trẻ.”

0
16

I-ta-li-a – Cộng thể mới “Nhà Giò” mở tại Foggia. Cha Preite SDB cho biết: “Đây là chọn lựa can đảm của Sa-lê-diêng. Chúng ta phải đứng về điều chính đáng, đứng về người trẻ.”

ANS – FOGGIA: Trong nghi thức khánh thành hôm nay, trong vai trò giám đốc nhà Sa-lê-diêng Foggia, cha Gino Cella phát biểu: “Don Bosco  cảm thấy hạnh phúc ở đây. Giáo dục người nghèo bé nhỏ, suy tư và trải nghiệm” trong Tu viện Thánh Tâm Foggia. Khởi sự các hoạt động cho Cộng đoàn Lưu trú “Nhà Giò”.

Cộng đoàn tiếp nhận lưu trú 10 trẻ bị tổn thương nơi gia đình. Các em cần được học tập trở lại. Nơi đây cũng đón tiếp trẻ mà không được ai quan tâm.

Có thể đọc thêm: https://www.infoans.org/…/13284-italia-a-foggia-apre…

Trung Hoàn sdb, chuyển ngữ

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây