I-ta-li-a – tưởng nhớ sinh nhật thứ 206 của Don Bosco

0
17

I-ta-li-a – tưởng nhớ sinh nhật thứ 206 của Don Bosco

ANS – TÔ-RIN-NÔ: Ngày  16/08 mãi là ngày lễ đặc biệt đối với Gia đình Sa-lê-diêng: Ngày cử hành sinh nhật Don Bosco. Nhân dịp sinh nhật thứ 206 năm nay của thánh Gioan, tại nơi sinh của ngài, cha Phó Bề trên cả là cha Stefano Martoglio cử hành thánh lễ với sự tham dự của nhiều linh mục. Trong số đó có cha Tổng Cố Vấn Đào Luyện là cha Ivo Coelho.

Có thể đọc thêm: https://www.infoans.org/…/13457-italia-la…

— btt.dbbv, lược dịch —

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây