Italy – Trung tâm “Don Bosco” tại Alessandria: những gói thực phẩm cho người túng thiếu

0
84

Bài viết của Thông tấn xã ANS

Alessandria, Italy – April 5, 2020 – Trung tâm “Don Bosco” của Alessandria, thuộc phòng lưu trữ Salesian của Piemonte và Valle d’Aosta (ICP), hoạt động rất tích cực trong giai đoạn nguy hiểm về sức khỏe do tác động của coronavirus này. Giáo xứ, linh mục và các tình nguyện viên lập tức sẵn sàng để giúp đỡ những người nghèo. Cứ mỗi hai tuần vào ngày thứ Hai, trong sự phối hợp với “San Vincenzo”, các gói thực phẩm được phân phát cho những người đang trong hoàn cảnh khó khăn.

“Hôm nay có khoảng 60 gia đình đến với chúng tôi,” Cha Gianfranco Avallone, SDB giải thích. “Luôn có sẵn các tình nguyện viên để đảm nhận công việc phân phát đến tận nhà cho những người có nhu cầu từ hiệu dược phẩm hay với công việc mua sắm. Chúng tôi cố gắng hết sức có thể để giúp đỡ các gia đình.”

Facebook: @centrodonboscoalessandria

Source: https://radiogold.it/cronaca/223555-cristo-alessandria-don-bosco-distribisce-pacchi-viveri-famiglie-bisognose/

Nguồn: https://www.infoans.org/en/sections/news-photos/item/10157-italy-don-bosco-center-of-alessandria-food-packages-for-the-needy

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây