Cha Gildasio Dos Santos Mendes:  LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỘI NHẬP VÀ PHÚC ÂM HÓA TRONG LỤC ĐỊA KỸ THUẬT SỐ?

0
26

     LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỘI NHẬP VÀ PHÚC ÂM HÓA TRONG LỤC ĐỊA KỸ THUẬT SỐ?

Cha Gildasio Dos Santos Mendes sdb

 Tổng Cố Vấn Truyền Thông

THƯ LUÂN LƯU 10/2020

Các bạn thân mến!

Chúng ta đều là cư dân của lục địa kỹ thuật số. Chúng ta đang sống trong vũ trụ này cùng với khoảng 4,8 tỷ cư dân khác.

Nhìn về lục địa bao la nơi người trẻ hòa mình vào đó mỗi ngày, câu hỏi nền tảng xuất hiện: làm thế nào chúng ta phúc âm hóa môi trường kỹ thuật số này?

Qua Thượng Hội Đồng Giám Mục về Người Trẻ, Giáo Hội đối diện với thách đố quan trọng và nhu cầu hiểu thấu đáo những năng động lực của môi trường này, và nhu cầu đối thoại với căn hóa và phúc âm trong thế giới dân cư mạng.

Môi trường kỹ thuật số khiến Giáo Hội các cấp một thách đố. Do đó, thật là cần thiết đào sâu hiểu biết về năng động lực cũng như những khả thể của nó dưới quan điểm nhân học và đạo đức. Nhu cầu không chỉ dấn thân và khích lệ khả năng truyền thông với cái nhìn tuyên xưng đức tin Ki-tô hữu, nhưng cũng là hương vị Phúc Âm vào văn hóa và năng động lực của nó.” (145)

Đâu là những thách đố đặt ra cho Giáo Hội đòi hỏi chúng ta? Nó không chỉ đòi hỏi sống nơi đó, mà chúng ta còn tiếp tục tìm cách vun trồng Phúc Âm vào areopagi mới của thời đại.

Công việc dễ dàng chăng? Hẳn là không! Là cư dân của lục địa này, chúng ta đã dấn thân vào đối thoại văn hóa thông qua học tập và nhiều sáng kiến do các Sa-lê-diêng, nhà giáo dục và người trẻ của chúng ta thực hành.

Cha BTC Fr Àngel Fernández Artime đã đề ra lộ trình sáu năm tới cho Tu Hội Sa-lê-diêng là một đòi hỏi rất quan trọng với chúng ta trong sứ mệnh của nhà giáo dục va truyền thông Sa-lê-diêng cho người trẻ.

“Dấn thân vào Ủy Ban Truyền Thông ở nhiều cấp độ khác nhau, cung cấp các nguồn và kích thích các tiến trình phân định, cập nhật, hội nhập văn hóa công cuộc Sa-lê-diêng liên lỉ trong cư dân kĩ thuật số nơi người trẻ sống, dấn thân vào mọi phương diện trong mạng lưới  với các trung tâm và các văn phòng để theo dõi và nghiên cứu những biến chuyển của thế giới kĩ thuật số giữa các thế hệ tân thời.”

Là những nhà giáo dục và phúc âm Sa-lê-diêng cho người trẻ, với sự hiện diện trên 134 quốc gia và các nền văn hóa khác nhau, chúng ta tìm ra câu trả lời cho những vấn nạn lớn của người trẻ cũng như thực tại của chúng trong ánh sáng Phúc Âm và giáo huấn của Giáo Hội.

Là chuyên gia về con người, Giáo Hội biết rât rỗ tầm quan trọng của đối thoại giữa Tin Mừng và văn hóa, giữa tôn giáo và xã hội.

Khi học hỏi và hiểu thấu đáo, Lời Chúa luôn hướng dẫn và soi sáng chúng ta trong việc diễn giải hiện tượng văn hóa và con người thời đại mới. Đó là khởi điểm nền tảng cho đối thoại trong thế giới kĩ thuật số và là định hướng chắc chắn cho công cuộc giáo dục và mục vụ.

Tôi xin đề xuất một nghiên cứu phối hợp giữa các nhà giáo dục và các học giả truyền thông tiếp tục phát triển một số đường hướng giáo dục, phúc âm và nhân hoc tạo nên một tri thức vĩ đại và chắc chắn cho chúng ta hội nhập và phúc âm trong lục địa kĩ thuật số.

Cuộc họp Tổng Cố Vấn Tham Mưu Truyền Thông Thế Giới sẽ tổ chức trực tuyến tháng này (tháng Mười) suy tư và chia sẻ về một vài vân nạn quan trọng đầu tiên để các tham dự viên nghiên cứu.

  1. Chúng ta có thể diễn tả thế nào về tặng phẩm tự do truyền thông mà Thiên Chúa ban cho từng người, và đem tặng phẩm trở thành trách nhiệm và việc phục vụ cá nhân cũng như cộng đồng?
  2. Đâu là nguồn gợi hứng thần học, nhân học và phúc âm soi sáng và hướng dẫn chúng ta trong tiến trình hội nhập văn hóa Tin Mừng vào thế giới kĩ thuật số?
  1. Đâu là những nguyên tắc giáo dục hướng dẫn chúng ta và cho chúng ta đường hướng với mối bận tâm về những thách đố mới hình thành truyền thông ngày nay trong đối thoại với môi trường kĩ thuật số?
  2. Chúng ta xác định thế nào về những định hướng cho việc hội nhập vào lục địa kĩ thuật số?
  3. Chúng ta phác họa thế nào về một số chân trời cho công cuộc giáo dục mục vụ vơi căn tính Sa-lê-diêng trong thế giới kĩ thuật số?

Để trả lời các vấn nạn này cũng như các vấn đề khác về hội nhập văn hóa Phúc Âm vào cư dân mạng, chúng ta muốn tiếp tục hành trình nghiên cứu toàn diện với những kinh nghiệm thực tế của mình và dấn thân nơi các nhà truyền thông – giáo dục đang làm việc và suy tư về hiện tượng truyền thông trong lục địa kĩ thuật số.

Với tất cả lòng trung thành và tình yêu vĩ đại dành cho người trẻ, Don Bosco nói: “Vì các con cha học hỏi, vì các con cha làm việc, vì các con cha sống, vì các con cha sẵn sàng hiến dâng cả mạng sống”.

Cha chúng ta, Don Bosco, biết rất rõ rằng làm việc với người trẻ là nền tảng giúp chúng ta sánh bước với chúng và với thời đại.

Hiểu biết cách thế người trẻ sống và truyền thông trong thời đại thay đổi văn hóa quá lớn là rất quan trọng cho sứ mệnh chúng ta hôm nay và trong tương lai.

Đây là sứ mệnh nền tảng dành cho ai yêu mến và đồng hành cùng người trẻ!

 

Thân ái trong tình huynh đệ!

Cha Gildásio Mendes dos Santos

Tổng Cố Vấn Truyền Thông

Sede Centrale Salesiana, Via Marsala, 42 – 00185 Roma – Italia – Tel. 06.4927221 – w w w .sdb.org – gmendes@sdb.org

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây