MEXICO – NHÀ ĂN “PADRE CHAVA” HOẠT ĐỘNG GIỮA ĐẠI DỊCH COVID 19

0
56

Bài viết của Tuần báo ANS

Tijuana, Mexico – Don Bosco đã từng phân phát cho các thanh thiếu niên của ngài những tấm bánh của văn hóa, giáo dục, và phát triển xã hội; cũng như mang Tin Mừng đến cho chúng và khuyến khích chúng liên kết với Chúa qua việc hiêp lễ cách thường xuyên. Ngày hôm nay, noi theo gương Don Bosco, những người con tinh thần của ngài cũng không quên chăm lo cho những nhu cầu thiết thực của con người trong khi truyền giảng Tin Mừng cho họ: một ví dụ điển hình là nhà ăn “Padre Chava” của quận Tijuana. Trong vô số những hoạt động của mình, “Padre Chava”, với tất cả những phòng ngừa dịch bệnh cần thiết, vẫn tiếp tục phục vụ cho tất cả những ai cần đến sự trợ giúp, nhất là trong giai đoạn Mexico đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 này.

Nguôn: https://www.infoans.org/en/sections/news-photos/item/10953-mexico-padre-chava-refectory-at-work-during-covid-19-pandemic

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây