Mười bốn ‘Chặng đường Ánh sáng’ (Via Lucis), một việc đạo đức Salêdiêng đã được Giáo hội chuẩn nhận

0
59

Bài viết của Thông Tấn xã Salêdiêng

EAO 15/04/2020. Chúng ta đã rất quen thuộc với việc đi ‘Đàng Thánh Giá’ (Via Crucis) theo truyền thống đã có trong Giáo hội từ xa xưa. Hằng năm, Đức Thánh Cha vẫn cử hành việc đi Đàng Thánh Giá vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh tại hí trường Colosseum ở Rôma. Tuy nhiên năm nay, vì tình hình dịch bệnh, Ngài cử hành việc đạo đức này cách âm thầm tại quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican.

Ngoài việc suy gẫm ‘Đàng Thánh giá’ theo truyền thống, bắt đầu từ năm 1994, nhóm ‘Testimoni del Risoto’ đã phát động việc suy gẫm ‘Đàng Ánh Sáng’ (Via Lucis) dựa trên Thánh kinh. Vào năm 2001, Toà Thánh cũng đã chính thức chuẩn nhận việc đạo đức này (xem Vatican 2001 số 153).

Nhóm ‘Testimoni del Risorto’ (Chứng nhân của Đấng Phục sinh) đã được cha Sabino Palumbieri, SDB thành lập vào năm 1984 và được chính thức chuẩn nhận như một nhóm trong Gia đình Salêdiêng vào năm 1999.

Cũng như việc Đi Đàng Thánh Giá, việc suy gẫm 14 chặng ‘Đường Ánh Sáng’ không phải là một cử hành phụng vụ. Tuy nhiên, hình thái đạo đức bình dân này giống như một kinh nguyện, cũng giúp chúng ta suy niệm sâu xa về mầu nhiệm Phục sinh, với các biến cố được ghi lại trong Thánh kinh. Chúng ta có thể download bản văn và những hình ảnh về ‘Via Lucis’ trên website The Way of Light (version of Word and Life Publications, Manila, FIN) hoặc The Way of Light: different language version (ITA, ENG, Japanese, Chinese).

Tại nhà nguyện ở Colle Don Bosco, nơi Don Bosco được sinh ra, chúng ta thấy có treo 14 bức phù điêu về ’14 Via Lucis’. Bộ tượng phù điêu này được điêu khắc bằng gỗ do nghệ nhân Giovanni Dragoni chạm trổ và đã được đặt bên trong nhà nguyện tại Colle Don Bosco. Bộ tượng đã được làm phép vào dịp lễ Phục sinh năm 1994.

Sau đây xin giới thiệu về nội dung của 14 Chặng Ánh Sáng (Via Lucis), cùng những hình ảnh chụp bộ tượng phù điêu :

+ Chặng thứ nhất : Chúa Giêsu chỗi dậy từ cõi chết ( Mt 28, 5-6)

+ Chặng thứ hai : Các phụ nữ tiếp cận ngôi mộ trống (Mt 28, 1-6)

+ Chặng thứ ba : Chúa Phục sinh hiện ra với Maria Mađalêna (Ga 20,16)

+ Chặng thứ tư : Maria Mađalêna loan báo tin mừng Phục sinh cho các môn đệ (Ga 20,18)

+ Chặng thứ năm : Chúa Phục sinh đồng hành với 2 môn đệ trên đường đi Emmaus (Lc 24, 13-27)

+ Chặng thứ sáu : Chúa Phục sinh được nhận ra trong lúc bẻ bánh (Lc 24, 28-32)

+ Chặng thứ bảy : Chúa Phục sinh hiện ra với các Tông đồ tại Giêrusalem (Lc 24, 36-39)

+ Chặng thứ tám : Chúa Phục sinh trao ban năng quyền tha tội (Ga 20, 22-23)

+ Chặng thứ chín : Đấng Phục sinh kiện cường niềm tin nơi Tôma (Ga 20, 24-29)

+ Chặng thứ mười : Đấng Phục sinh truyền cho Phêrô hãy chăn dắt đàn chiên (Ga 21, 15-17)

+ Chặng thứ mười một : Đấng Phục sinh sai các tông đồ đi rao giảng khắp nơi (Mt 28, 16-20)

+ Chặng thứ mười hai : Chúa Phục sinh thăng thiên (Cv 1,9-11)

+ Chặng thứ mười ba : Cùng chờ đợi với Đức Maria trên lầu cao (Cv 1, 12-14)

+ Chặng thứ mười bốn : Chúa Phục sinh gửi Thần khí xuống (Cv 2, 2-4)

Chuyển ngữ: Văn Hào, SDB

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây