Myanmar – Cộng thể Anisakhan trong mùa dịch Covid 19

0
48

Cộng thể Anisakhan, Myanmar trong mùa dịch Covid 19


Bài viết của cha Bosco Zeya Aung, SDB

Anisakhan 01/08/2020. Chúng ta đang trong cơn đại dịch Covid 19. Nhiều sinh hoạt cộng đồng bị đình chỉ hoặc bị hủy bỏ. Cám ơn Chúa, các anh em SDB trong cộng thể Nazareth, Anisakhan ở đây vẫn bình an. Trước đây, nhà nội trú tu sinh của chúng tôi có từ 160 đến 170 em. Nhưng trong thời gian này, chúng tôi chỉ có 23 em học sinh nội trú cùng với 7 hội viên Salêdiêng trong cộng thể.

Tuy nhiên, đây lại là thời gian quý báu để chúng tôi sống bầu khí cộng đoàn cách sâu xa hơn và dành thời giờ cho nhau nhiều hơn. Trong thời gian qua, chúng tôi có dịp đi thăm viếng khoảng 500 gia đình nghèo trong khu vực và chia sẻ với họ một ít phần quà. Đây là những phần quà do một tổ chức từ thiện Singapore quyên góp và gửi đến. Tuy giá trị không lớn, nhưng đây là cách thế để chúng tôi bày tỏ sự liên đới với những người nghèo chung quanh, cho dầu đa số dân chúng trong khu vực là các gia đình Phật giáo.

Cám ơn Chúa vì Chúa vẫn luôn gìn giữ chúng tôi bằng an. Xin thêm lời cầu nguyện cho chúng tôi.

Chuyển ngữ: Văn Hào, SDB

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây