Năm Laudato si’, đã chính thức bế mạc vào ngày 25 tháng 05.

0
32

Năm Laudato si’, đã chính thức bế mạc vào ngày 25 tháng 05. Đồng thời ra mắt “trang web hành động Laudato si’”, một chương trình có sự tham gia của các tổ chức khác nhau của Giáo hội, nhằm hướng tới “sự bền vững toàn diện”, trên tinh thần sinh thái học toàn diện, đặc biệt nhắm đến các gia đình, giáo phận, trường học, bệnh viện và doanh nghiệp.🌲🌲 🌳🌳Trích lời của Đức Thánh Cha: “Vì thế, Đức Thánh cha nói: “Chúng ta cần có một lối tiếp cận mới về môi sinh, thay đổi lối sống của chúng ta, tương quan của chúng ta với các tài nguyên của trái đất, và nói chung là cách chúng ta nhìn con người và sống cuộc sống. Đó là một nền sinh thái toàn diện, không những có liên hệ tới những vấn đề môi trường nhưng cả con người toàn diện, có khả năng nghe tiếng kêu của những người nghèo và trở thành men để mang đến một xã hội mới.”̣🏡🏡(theo vietnamese.rvasia.org)🌍🌎

TRUYỀN THÔNG SALESIAN DON BOSCO VIỆT NAM

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây