NGÀY QUỐC TẾ CHỐNG BUÔN BÁN NÔ LỆ 23/08 HÀNG NĂM

0
23

NGÀY QUỐC TẾ CHỐNG BUÔN BÁN NÔ LỆ 23/08 HÀNG NĂM

Như hàng năm, ngày 23/08 hôm nay cử hành Ngày Quốc tế tưởng nhớ buôn bán Nô Lệ và việc bãi bỏ để tưởng nhớ cuộc nổi dậy đảo Santo Domingo đêm 22 và rạng sáng 23 tháng Tám 1791.   Cuộc nổi dậy do Toussaint Louvertoure lãnh đạo. 

Cuộc khởi nghĩa đóng một vai trò quyết định trong việc xóa bỏ nạn buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương. Đã 230 năm trôi qua kể từ cuộc nổi dậy trên đảo Santo Domingo, thế nhưng, ngày nay vẫn còn nhiều hình thức nô lệ khiến hàng triệu người rơi vào vòng bóc lột.

— btt.dbbv, lược dịch —

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây