NGÀY THỨ NHẤT KÍNH MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU (15/05/2021): CHIẾN THẮNG ÁC THẦN

0
15

Quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu (Fma).


NGÀY THỨ 1 (15/05/2021)

Sức mạnh của Mẹ Maria Phụ Hộ chiến thắng ác thần.

Ban truyền Thông Phụ tỉnh SDB

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây