Những ngày trại của các bạn trẻ tại quần đảo Solomon với tên gọi ‘Wantok Bosco’

0
18
Những ngày trại của các bạn trẻ tại quần đảo Solomon với tên gọi ‘Wantok Bosco’
 
Bài viết của sơ Claudia Aragon, FMA
 
Tetera, quần đảo Solomon 02/09/2021. Trong 3 ngày, từ 27 đến 29 tháng Tám vừa qua, chúng tôi đã tổ chức những ngày trại hè dành cho các bạn trẻ với tên gọi ‘Wantok Bosco’. Đây là sinh hoạt theo truyền thống mọi năm, để tôn vinh Cha Thánh Gioan Bosco, là Cha, Thầy và bạn của những người trẻ. Trại hè năm nay có hơn 400 tham dự viên, là những bạn trẻ tại những công cuộc do các anh em SDB và các sơ FMA điều hành. Chủ đề cho Đại hội và trại hè năm nay là ‘Giới trẻ Don Bosco, Thánh thiện, được Đào luyện và được sai đi để dấn thân phục vụ’. Đây là trại hè lần thứ năm mà chúng tôi đã từng tổ chức mỗi năm.
 
Trong suốt 3 ngày gặp gỡ, các bạn trẻ có nhiều cơ hội để gặp gỡ Chúa qua những buổi cầu nguyện, chầu Thánh Thể, dọn mình xưng tội, nhất là được dịp đào sâu về Hệ thống Giáo dục Dự phòng và linh đạo Salêdiêng qua những bài huấn đức.
 
Đây là một sinh hoạt rất bổ ích dành cho các bạn trẻ. Hiện nay, tại quần đảo Solomon, các tu sỹ Salêdiêng đã hiện diện từ hơn 10 năm qua để thực hiện sứ vụ truyền giáo. Đoàn sủng Salêdiêng ngày càng bén rễ sâu nơi đảo quốc xa xôi này.
Văn Hào, SDB lược dịch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây