PARAGUAY- TRẺ NGUYỆN XÁ CỬ HÀNH NGÀY THIẾU NHI

0
28

Fernando de la Mora, Paraguay – 08/2020: Trong suốt tuần lễ cử hành Sinh nhật Don Boscoo, tại Lễ Hội Nguyện Xá Đức Ma-ri-a Hồn Xác lên Trời, thuộc Giáo xứ thánh Đa-minh Sa-vi-ô, ở Fernando de la Mora, các thiện nguyện viên mang nhiều niềm vui đến từng gia đình trong Ngày Thiếu Nhi và nhân dịp sinh nhật thứ 205 của thánh Gio-an Bosco. “Đồng hành” bởi Don Bosco và Mẹ Ma-ga-rít-ta, các thiện nguyện viên trao món quà nhỏ cho từng trẻ và cùng cầu nguyện với các em.

Trung Hoàn, SDB chuyển ngữ

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây