Philippine – Chương Trình Giáo Dục Tôn Giáo Và Mục Vụ Truyền Thông Tại Trung Tâm Đào Tạo Sa-Lê-Diêng Lawaan Của Cựu Học Viên Về “Những Người Mang Chở”

0
23

Philippine – Chương Trình Giáo Dục Tôn Giáo Và Mục Vụ Truyền Thông Tại Trung Tâm Đào Tạo Sa-Lê-Diêng Lawaan Của Cựu Học Viên Về “Những Người Mang Chở”

ANS – Thành phố Talisay: Vào năm 2008, khi còn là tu sinh tại Trung Tâm Đào Tạo Don Bosco thành phố Talisay (DBFC) thuộc Lawaan, thuộc Tỉnh Dòng Nam Phi (FIS), cha Randy Figuracion, cha Fidel Ma.Orendain và Sư huynh Louie Domasian  và 3 Sa-lê-diêng đã quyết định cùng nhau xây dựng chương trình đại học dành cho tu sinh Sa-lê-diêng.

Được gọi là Tú Tài về Giáo dục Tôn giáo và Mục vụ Truyền thông, chương trình này do Ủy ban Giáo dục Đại học xem xét và phê duyệt dưới sự bảo trợ của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Don Bosco Cebu. Chương trình không chỉ chuẩn bị cho giới trẻ về đời sống tôn giáo Sa-lê-diêng mà còn dành cho một số  bạn có ước muốn trở thành giáo viên tôn giáo chuyên nghiệp.

Có thể đọc thêm: https://www.infoans.org/…/13353-filippine-bearers-gli…

……… btt.dbbv, lược dịch ………

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây