PHỎNG VẤN CHA FRANCESCO CEREDA, PHÓ BỀ TRÊN CẢ: “CHÚNG TA PHẢI ĐẢM BẢO MÔI TRƯỜNG AN TOÀN CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN”

0
95

(ANS – Thành phố Vatican) – Cuộc họp về “Việc bảo vệ trẻ vị thành niên trong Giáo hội” đã kết thúc vào ngày hôm qua tại Vatican. Đó là những ngày mà các Hồng y, Tổng Giám mục, Giám mục, Bề trên các Hội dòng và các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới thảo luận về vấn đề lạm dụng. Cuộc họp cũng có sự tham dự của cha Francesco Cereda, Phó Bề Trên Cả của Tu hội Salêdiêng, ngài sẽ nói với chúng ta về về hội nghị và những gì được mong đợi sau khi kết thúc.

Thưa cha, bầu khí nào đã được cảm nhận trong những ngày diễn ra hội nghị?

Chắc chắn có một bầu khí huynh đệ trong hội nghị và trao đổi ý kiến ​​giữa những người tham dự được khuyến khích. Chúng tôi đã có cơ hội nói chuyện với các Hồng y, Giám mục, Bề trên, Giáo dân, và rất quan trọng, với một số nạn nhân bị lạm dụng. Ngoài ra còn có một bầu khí của sự nhận thức: nhận thức rằng vấn đề lạm dụng trẻ em không phải là một vấn đề riêng lẻ, mà trái lại nó liên quan đến tất cả các Giáo hội.

Cha nghĩ gì về các chiến lược được vạch ra để chấm dứt bạo lực đối với trẻ em?

Tôi nghĩ rằng với những điểm được liệt kê bởi Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng tôi muốn giải quyết vấn đề lạm dụng trẻ em càng rộng càng tốt. Trên thực tế, Đức Thánh Cha đã nói về việc bảo vệ trẻ vị thành niên không chỉ trong Giáo hội, mà trong tất cả các tầng lớp xã hội. Cuộc họp chủ yếu tập trung vào vấn đề lạm dụng bởi giáo sĩ, nhưng chúng ta không thể quên tất cả những người còn lại trong xã hội, nơi trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc.

Thưa cha, sau hội nghị này, có những kỳ vọng gì cho tương lai?

Một số nạn nhân đang đòi hỏi khắc khe rằng những nguyên tắc (hướng dẫn) ngay lập tức được thực hiện cụ thể và những gì đã được thực hiện trong những ngày này không chỉ là một loạt các ngôn từ. Tất nhiên, đưa ra một câu trả lời ngay lập tức là không thể. Thực tế và hành động cụ thể đòi hỏi thời gian và nỗ lực. Điều tôi có thể nói là ngay cả hiện nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đang nỗ lực để biến những gì được nói trong hội nghị này trở thành những hành động.

Theo ý kiến ​​của chahiện nay Tu hội Salêdiêng phải bước đi con đường nào?

Chắc chắn các Salêdiêng phải tiếp tục giải quyết các trường hợp lạm dụng đã bị tố cáo, để chúng ta có thể đi đến sự thật và công lý. Thường thì người ta tìm thấy chính mình trong những tình huống, vì sợ hãi hay xấu hổ, sự im lặng chiếm ưu thế. Ở đây, chúng ta phải hiểu làm thế nào để giúp vượt qua văn hóa im lặng, bởi vì chỉ khi chúng ta biết được một thực tế, chúng ta mới có thể tố cáo và vượt qua. Để làm điều này, cần phải có sự tham gia của cả cộng đồng, từ các nhà giáo dục đến các giáo viên, từ các gia đình đến các sinh động viên. Chúng ta phải đảm bảo môi trường an toàn cho trẻ vị thành niên.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây