Phụng vụ Salêdiêng trong tháng Giêng với 5 lễ kính các vị Thánh Salêdiêng

0
38

Phụng vụ Salêdiêng trong tháng Giêng với 5 lễ kính các vị Thánh Salêdiêng

Bài viết của Thông Tấn xã Salêdiêng

Rôma 21/01/2021: Đối với các thành viên trong Gia đình Salêdiêng, tháng Giêng là tháng đặc biệt với 5 lễ kính trong phụng vụ : Ngày 08/01 : Kính Chân phước Sandor; Ngày 15/01 : Kính Chân phước Variara; Ngày 22/01 : Kính Chân phước Laura Vicuna; Ngày 30/01 : Kính Chân phước Bronislaus và ngày 31/01 : Kính Cha Thánh Gioan Bosco.

Chúng ta cũng sắp sửa bước vào tuần chín ngày kính Don Bosco. Ngoài các việc đạo đức theo truyền thống, chúng ta cũng cần quảng bá linh đạo Salêdiêng cho mọi người, đặc biệt cho các bạn trẻ. Tổng Tu nghị 26 đã viết : “Chúng ta cần gia tăng lòng yêu mến đối với Don Bosco, học hỏi về Ngài, bắt chước Ngài, cầu khẩn với Ngài và làm sao để cho ngày càng có nhiều người biết đến Cha Thánh” (TTN 26 số 8).

Lạy Cha Thánh Gioan Bosco, xin cầu cho chúng con.

Văn Hào, SDB chuyển ngữ

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây