RMG – Thông báo của Cha Bề Trên Cả về Áng phong Chân phước cho Đức Cha Giuse Cognata, SDB

0
74

RMG – Thông báo của Cha Bề Trên Cả về Áng phong Chân phước và phong Thánh cho Đức Cha Giuse Cognata, SDB

(ANS – Roma)Dưới đây là Thông cáo Báo chí chính thức, theo đó Cha Bề Trên Cả của Dòng Saledieng, Cha Ángel Fernández Artime, công bố Đức Giáo hoàng Phanxicô, liên quan đến yêu cầu của Nhóm các Luật gia Công giáo, cho phép mở tiến trình xem xét việc phong Chân phước cho Đức Ông Giuse Cognata, S.D.B., Giám mục của Bova và là người sáng lập của Tu hội Salesian Oblate Sisters of the Sacred Heart.

 

Rome 18 April 2020

Thông báo chính thức của Cha Bề Trên Cả

Về việc phong Chân phước và Phong thánh cho Đức cha Giuse Cognata (1885-1972), S.D.B., Giám mục Bova, người sáng lập Tu hội Salesian Oblate Sisters of the Sacred Heart

Bề Trên Cả Tu hội Saledieng, Cha Ángel Fernández Artime vui mừng thông báo, trong niềm vui mừng lễ Phục sinh và lễ Lòng Chúa thương xót, Bộ Phong Thánh đã thông báo trong một lá thư ký bởi Đức Giám mục Marcello Bartolucci trả lời về Áng phong Thánh được gởi tới Salesian Postulator General (Prot. VAR. 8579/20) qua Cha Pierluigi Cameroni. Thư ký của Bộ nói trên cho biết: “tôi vui mừng thông báo cho các bạn rằng Bộ Đức tin, trong lá thư Số. Prot. 911/1935-AS265-74579 vào ngày 17 tháng 2 năm nay đã truyền đạt với Dicastery về việc Đức Thánh Cha ‘sau khi kiểm tra và suy xét kỹ lưỡng’, đã đồng ý với thỉnh nguyện của các giáo sỹ và giáo dân về việc mở Áng phong Chân phước cho Đức cha Giuse Cognata, SDB, Giám mục Bova”.

Chúng ta cảm ơn Đức Thánh Cha một cách chân thành nhất cho sự xác quyết và dấn thân của ngài cho một chọn lựa, cũng đầy suy tư và trong sáng như bản chất cụ thể của nó với những gì đang diễn ra, trong đó tái hòa nhập các giá trị của sự thật và công lý cách tròn đầy.

Những lời cảm ơn này trước hết phải được gửi đến Nhóm các Luật gia Công giáo vì vai trò thiết yếu và quyết định mà họ đã thể hiện, và tiếp đến là lời cảm ơn cho tất cả những người ở những thời điểm và theo những cách khác nhau đã làm cho sự kiện phi thường này trở thành khả thể, một biến cố được cả Gia đình Saledieng, cách đặc biệt là Tu hội Salesian Oblates Sisters of the Sacred Heart, cũng như toàn thể cộng đồng giáo hội đã chờ đợi từ lâu.

Official announcement

Nguồn: https://www.infoans.org/en/sections/news/item/10217-rmg-official-announcement-by-the-rector-major-cause-of-beatification-and-canonisation-of-bishop-giuseppe-cognata

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây