Roma – Cha Bề Trên cả đã chuẩn nhận và cho ban hành cuốn ‘Cẩm nang Giám đốc’ mới, phiên bản 2020

0
9

Cha Bề Trên cả đã chuẩn nhận và cho ban hành cuốn ‘Cẩm nang Giám đốc’ mới, phiên bản 2020


Bài viết của Thông Tấn xã Salêdiêng

Rôma 07/07/2020. Trong dịp cử hành Tổng Tu nghị 28 vừa qua, Cha Ivo – cựu Tổng Cố vấn Đào luyện – đã giới thiệu cuốn ‘Cẩm nang Giám đốc Salêdiêng’ mới. Đây là cuốn sách đã được tu chính lần thứ ba, sau khi đúc kết với 29 bản nháp và 316 ý kiến đóng góp để chỉnh sửa.

Cuốn cẩm nang Giám đốc Salêdiêng mà Cha Bề trên cả đã chuẩn nhận là ‘kim chỉ nam’ gửi đến tất cả 14.500 anh em Salêdiêng trên toàn thế giới. Không chỉ phát hành bằng sách, cuốn cẩm nang còn được trình bày bằng PPT (power point) với 4 video mà chúng ta có thể download từ trên mạng internet.

Ngày xưa, Don Bosco đã chọn Don Micae Rua làm Giám đốc tiên khởi, và Don Bosco chỉ viết cho cha Rua 4 trang giấy ngắn để hướng dẫn Ngài trong tác vụ Giám đốc.

Mỗi cộng thể SDB địa phương nên đào sâu tập cẩm nang này để chúng ta hiểu rõ hơn vai trò Giám đốc Salêdiêng và cùng cộng tác với các cha Giám đốc trong việc sinh động cộng thể.

Chuyển ngữ: Văn Hào, SDB

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây