ROMA – TU HỘI ĐỜI “CÁC TÔNG ĐỒ” (THE DISCIPLES)

1
26

Giới thiệu sơ nét về Tu hội đời ‘Các Tông đồ’ (The Disciples), một nhóm trong Gia đình Sa-lê-diêng


Bài viết của Thông Tấn xã Sa-lê-diêng

Rôma 27/11/2020. Gia đình Sa-lê-diêng hiện nay có 32 nhóm đã được chính thức chuẩn nhận. Mười nhóm được hình thành tại Á châu, trong đó có Tu hội ‘Các Tông đồ’.

Tu hội ‘Các Tông đồ’ là 1 trong 4 Tu hội đời (secular institutes) của Gia đình Sa-lê-diêng, gồm có Chí nguyện Don Bosco nữ – Volonteers of Don Bosco (VDB); Chí nguyện Don Bosco nam – Con Don Bosco (CDB); Nữ tử Đức Trinh Vương Maria – Daughters of Queenship of Mary (DQM); và Tu hội Các Tông đồ (The Disciples).

Tu hội ‘The Disciples’ do cha Joe D’Souza, SDB thành lập vào năm 1973 tại giáo phận Krishnada, Ấn độ khi ngài phụ trách ban ơn gọi của giáo phận. Hiện nay, các tu sỹ của hội dòng đã lan toả và đến làm việc tại 51 giáo phận ở Ấn độ, đồng thời Tu hội còn có thêm một nhóm làm việc truyền giáo bên Pêru. Con số các thành viên của Tu hội cho đến nay là 350 nữ tu và 65 nam tu sỹ. Trong 8 tỉnh dòng SDB của Ấn độ đều có sự hiện diện của các anh chị em Tu hội ‘Các Tông đồ’.

Vào năm 2009, Cha Bề Trên cả đã chuẩn nhận để Tu hội ‘Các Tông đồ’ chính thức trở thành một thành viên trong Gia đình Sa-lê-diêng.

Chuyển ngữ: Văn Hào, SDB

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây