Sắc lệnh đặc biệt về ơn Toàn Xá tháng các đẳng 2020. Vì phần rỗi các linh hồn xin chia sẻ tin này

0
35

Thông thường, người Công Giáo có thể nhận được ơn toàn xá và nhường lại cho các tín hữu đã qua đời trong tám ngày đầu tiên của tháng Mười Một. Năm nay: Ơn Toàn xá có thể nhận được trong suốt tháng 11. Xin quý vị và anh chị em biết được tin này loan truyền rộng rãi cho nhiều người vì phần rỗi các linh hồn

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây