Sri Lanka – Cựu Học Sinh Sa-lê-diêng Hiến Máu

0
18

Sri Lanka – Cựu Học Sinh Sa-lê-diêng Hiến Máu

Dungalpitiya – Sri Lanka, 08/2021: Là một phần của hàng loạt sáng kiến của 16 công cuộc Sa-lê-diêng trong Á Tỉnh Thánh Giu-se tại Sri Lanka (LKC)  thực hiện trong mùa dịch, các bạn cựu học sinh tham gia cuộc vận động hiến máu.

Có thể đọc thêm: https://www.infoans.org/…/13512-sri-lanka-exallievi…

— btt.dbbv, lược dịch —

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây