SỰ HIỆN DIỆN CỦA SA-LÊ-DIÊNG TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

0
114

Để chuẩn bị cho Tổng Tu Nghị 28, cơ quan Thông Tấn Xã Sa-lê-diêng ANS đã tổng kết và đưa ra những con số liên quan đến các Sa-lê-diêng và hoạt động của họ trên thế giới, cũng như những con số liên quan đến Gia đình Sa-lê-diêng hiện nay.

Dưới đây là những con số cụ thể tính tới thời điểm trước Tổng Tu Nghị 28:
A. CÁC SA-LÊ-DIÊNG:
Các tu sĩ Sa-lê-diêng hiện đang làm việc tại 134 quốc gia trên thế giới:
Gồm:
• 14.618 hội viên (128 Giám mục, 14.056 tu sĩ tuyên khấn và 435 tập sinh);
• 1.392 sư huynh;
• 28 phó tế vĩnh viễn;
• 90 tỉnh dòng;
• 1.802 cộng đoàn được thiết lập theo giáo luật;
• 113 điểm hiện diện;
B. CÁC SA-LÊ-DIÊNG TRONG THỜI ĐÀO LUYỆN BAN ĐẦU
• 521 Thỉnh sinh
• 435 Tập sinh
• 942 sinh viên Hậu tập viện
• 676 Tập vụ
• 740 sinh viên thần học
• Đào luyện chuyên biệt: 68 sinh viên
C. CÁC HỒNG Y SA-LÊ-DIÊNG
• Hồng Y Sa-lê-diêng đầu tiên do Đức Thánh Cha Biển Đức XV tấn phong vào năm 1915: Giovanni Cagliero.
• Mồng 5 tháng 10 năm trước: Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã tấn phong 13 tân Hồng Y, trong đó có Đức Hồng y Sa-lê-diêng: Cristóbal López Romero, SDB.
• Hiện nay có 9 Hồng y Sa-lê-diêng trong Hồng y đoàn.
o 5 vị có quyền đầu phiếu trong Cơ Mật viện là: Cristóbal López Romero, Óscar A. Rodríguez Maradiaga, Ricardo Ezzati Andrello, Daniel F. Sturla Berhouet, Charles Maung Bo.
o 4 vị về hưu và không có quyền bầu phiếu: Angelo Amato, Tarcisio right Bertone, Raffaele Farina and Joseph Zen Ze-kiun.
D. CÁC GIÁM MỤC SA-LÊ-DIÊNG
• Hiện nay có 132 Giám mục Sa-lê-diêng.
• Giám mục Sa-lê-diêng đầu tiên được tấn phong vào năm 1884: Giovanni Cagliero.
• Giám mục Sa-lê-diêng được tấn phong gần đây nhất là: Lucas Jeimphaung Dau Ze (2019).
E. SỰ HIỆN DIỆN CỦA GIA ĐÌNH SA-LÊ-DIÊNG TRÊN THẾ GIỚI
Hiện nay có 32 nhóm trong Gia đình Sa-lê-diêng
Những nhóm do Don Bosco thiết lập:
• Tu hội Thánh Phan-xi-cô Sa-lê – SDB (1859)
• Tu hội Con Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu – FMA (1872)
• Hội Cộng Tác viên Sa-lê-diêng – CTV (1876)
• Hiệp Hội Mẹ Phù hộ các Giáo hữu – ADMA (1869)
Những nhóm được thiết lập mới đây:
• Tình nguyện viên Don Bosco (1994)
• Chứng nhân Chúa Phục sinh (1984)
• Các Nữ tu Thăm viếng của Don Bosco (1983)
• Fraternidad contemplativa Maria de Nazaret (1983)
Tại Việt Nam, hiện nay có 5 nhóm: Các Tu sĩ Sa-lê-diêng (SDB), các Nữ tu Con Đức Mẹ Phù hộ (FMA), Cộng tác viên Sa-lê-diêng (CTV), Chí Nguyện viên Don Bosco (VDB) và Cựu học viên Sa-lê-diêng.

Dưới đây là 2 Video do Thông Tấn xã ANS gởi đến tất cả mọi người:
1. Video về Thống Kê các Sa-lê-diêng và hoạt động của họ: https://youtu.be/PHWRMRfeeRI
2. Video giới thiệu về Thành phố Tô-ri-nô hiện nay, nơi Tổng Tu Nghị 28 diễn ra tại Valdocco, cái nôi của Hội dòng Sa-lê-diêng: https://youtu.be/RbFLbM8M4X8

Ban Truyền Thông Tỉnh dòng

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây