Thánh Lễ Đại Trào Tuyên Chân Phước cho vị HY lãnh đạo cuộc kháng chiến chống cộng sản của GH Ba Lan

0
11

Một Hồng Y của Vatican đã tuyên chân phước cho hai nhân vật lừng lẫy của Công giáo Ba Lan trong thế kỷ 20 vào hôm Chúa Nhật. Đức Hồng Y Marcello Semeraro, tổng trưởng Bộ Tuyên thánh, đã tuyên bố Đức Hồng Y Stefan Wyszyński và Mẹ Elżbieta Róża Czacka được tuyên Chân Phước trong một thánh lễ tại Đền thờ Chúa Quan phòng ở thủ đô Warsaw của Ba Lan. Ngài ca ngợi Đức Hồng Y Wyszyński, Giáo chủ Ba Lan, là người đã lãnh đạo cuộc kháng chiến của Giáo hội chống lại chủ nghĩa cộng sản, và Sơ Czacka, một nữ tu mù đã cách mạng hóa việc chăm sóc người khiếm thị, vì đã đưa ra một “mô hình phục vụ”. “Các vị mới được tuyên Chân Phước ngày hôm nay đã nhận được từ quốc gia này đức tin tốt đẹp không gì sánh được cùng với sức sống của truyền thống yêu mến Chúa lâu đời hàng thế kỷ”, Đức Hồng Y tổng trưởng nói trong Thánh lễ ngày 12 tháng 9, lễ kính Thánh Danh Đức Trinh Nữ Maria. 

BÌNH LUẬN

Xin đưa lời bình luận của bạn vào!
Xin nhập tên của bạn vào đây